CH Square är en erfaren utmanare inom fastighetsutveckling och nästa generations logistiklösningar. Vi jobbar med logistikfastigheter ur ett helhetsperspektiv. Vår affärsidé bygger på snabbhet genom hela kedjan, från offert och förslag till genomförande och förvaltning. En standardiserad byggprocess ger lägsta pris och högsta kvalitet, oavsett storlek på projektet.

Nyheter

Vi bygger och förvaltar

Hökerum Fastigheters fastigheter Spinneriet i Borås, Kvarter Väveriet Ulricehamn och fastighetsskötsel i Ulricehamn
Hökerum Fastigheter

Hökerum Fastigheter ägs av syskonen Linda och Viktor Ståhl och ingår i koncernen Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB. Koncernen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på bostäder och kommersiella lokaler. Verksamheten, med mer än 50 års historia, har för närvarande ett fastighetsbestånd som omfattar 1 220 bostäder och 85 000 kvadratmeter lokalyta och ytterligare mål för fortsatt tillväxt. Stor vikt läggs vid att vara en lyhörd, engagerad och pålitlig fastighetsförvaltare för att på så sätt skapa långsiktiga relationer. hokerumfastigheter.se

Bildkollage på Charmillas verksamhet
Charmilla

Charmilla med ägaren och vd:n Jan Lindberg är ett familjeägt fastighetsbolag som utvecklar och exploaterar hyresbostäder och logistikfastigheter över hela Sverige. Företaget grundades 1988 och har sedan starten utvecklat och förädlat bostäder och mer än 700 000 kvadratmeter logistikfastigheter. Förvaltningen omfattar för närvarande 200 lägenheter och 30 000 kvadratmeter lokaler. charmilla.se