Utmanaren inom logistikfastigheter

CH Square är en erfaren utmanare inom fastighetsutveckling och nästa generations logistiklösningar. Vi jobbar med logistikfastigheter ur ett helhetsperspektiv. Vår affärsidé bygger på snabbhet genom hela kedjan, från offert och förslag till genomförande och förvaltning. En standardiserad byggprocess ger lägsta pris och högsta kvalitet, oavsett storlek på projektet.

Nyheter

Vårt team

Porträtt: Mikael Jinglöv

Mikael Jinglöv

Ledamot

Mikael Jinglöv har haft ledande befattningar inom logistikbranschen och har mångårig internationell erfarenhet av bolagsstyrning och utveckling.

Porträtt: Peter Nilsson

Peter Nilsson

VD och ledamot

Peter Nilsson har haft ledande befattningar inom logistikbranschen och har mångårig erfarenhet av styrelsearbete, bolagsstyrning och utveckling.

Porträtt: Alexander Söderberg

Alexander Söderberg

Ledamot

Alexander Söderberg har haft ledande befattningar inom logistikbranschen och har stor operativ och kommersiell erfarenhet.

Porträtt: Johan Gustavsson

Johan Gustavsson

Ledamot

Johan Gustavsson har haft ledande befattningar inom logistikbranschen och har stor kommersiell erfarenhet både nationellt och internationellt.

Vi bygger & förvaltar

Hökerum Fastigheters fastigheter Spinneriet i Borås, Kvarter Väveriet Ulricehamn och fastighetsskötsel i Ulricehamn

Hökerum Fastigheter

Hökerum Fastigheter ägs av syskonen Linda och Viktor Ståhl och ingår i den nybildade koncernen Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB. Koncernen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på bostäder och kommersiella lokaler. Verksamheten, med mer än 50 års historia, har för närvarande ett fastighetsbestånd som omfattar 1 300 bostäder och 80 000 kvadratmeter lokalyta och ytterligare mål för fortsatt tillväxt. Stor vikt läggs vid att vara en lyhörd, engagerad och pålitlig fastighetsförvaltare för att på så sätt skapa långsiktiga relationer. hokerumfastigheter.se

Bildkollage på Charmillas verksamhet

Charmilla

Charmilla med ägaren och vd:n Jan Lindberg är ett familjeägt fastighetsbolag som utvecklar och exploaterar hyresbostäder och logistikfastigheter över hela Sverige. Företaget grundades 1988 och har sedan starten utvecklat och förädlat bostäder och mer än 700 000 kvadratmeter logistikfastigheter. Förvaltningen omfattar för närvarande 200 lägenheter och 30 000 kvadratmeter lokaler. charmilla.se