Startskottet har gått i Landskrona

2020-01-29

Byggstarten för den nya logistikanläggningen i Landskrona påbörjades tidigare i höstas. I dagsläget pågår både grundarbeten samt resning av stomme i det som ska bli NA-KD:s nya Nordenlager.

Henrik Sandahl, projektledare på CH Square berättar om byggnationen:

”Hittills har allt gått enligt tidplan. Arbetet med bygglov har skötts exemplariskt från kommunens sida och våra underentreprenörer jobbar på i den takt som krävs för att vi ska hinna bli klara i tid till att NA-KD ska ta anläggningen i bruk.”

Byggnaden kommer att bestå av drygt 20 000 m2 kombinerat lager och kontor och inom detta ska också ett automatiserat lagersystem installeras. På taket monteras en solcellsanläggning stor nog för att hantera majoriteten av byggnadens behov av el.

Logistikanläggningen ska stå klar under sommaren 2020 och etableringen väntas generera cirka 200 arbetstillfällen till Landskrona kommun. Här finns också möjlighet för NA-KD att expandera sin verksamhet med ytterligare 10 000 m2 lageryta.

”I CH Square har vi hittat en partner som kombinerar långsiktighet, erfarenhet och flexibilitet. Sedan första kontakten med CH Square har allt fungerat mycket bra – från kontraktsskrivning till hur vi involveras i byggprocessen. Vi har en tight tidplan för byggnationen men har fullt förtroende till att vi kommer att ro detta i land.” säger Oscar von Konow, COO på NA-KD.