Avstamp i Östra Ljungby

2020-09-10

Byggnationen av den nya logistikanläggningen längs E4 i Östra Ljungby har påbörjats. Grundarbeten och gjutning av fundament pågår och resning av stomme sker inom kort i det som ska bli Boxflow:s tredje logistikenhet i Sverige. 

Byggnaden kommer att bestå av drygt 23 000 m2 kombinerat lager och kontor. Beräknat tillträde är under Q2 2021 och etableringen väntas generera 100 nya arbetstillfällen.  Allt går enligt tidplan och samarbetet med Klippans kommunen fungerar väldigt bra. Arbetet sker i takt för att byggnaden ska stå klar i tid för Boxflow att ta anläggningen i bruk.

Fastigheten uppförs med bästa förutsättningar. Den är citynära för att ta del av distributionsnät och erbjuder logistikupplägg med mycket flow. Fastigheten anpassas för Boxflow och dess kunderbjudande mot företag som behöver förändring och har behov av skalbara lösningar.

”CH Square har under hela processen varit otroligt viktiga för oss och besitter stor erfarenhet av liknande projekt. De har sett potentialen i oss och hjälpt oss att skapa framtidens logistiksite, enligt Oscar Andersson, VD Boxflow.”

För mer information, vänligen kontakta:

peter Nilsson, VD CH Square
Tel: 0709 – 10 11 71

Mail: peter@chsquare.se